Trợ giúp: (84-24) 37831261/62
Máy khoan tạo lỗ và xử lý nền đất yếu

GT650

MACHINE SPECIFICATION OUTLINE
Machine Type:Soil Improvement & Bring Machine
Model:GT650
Manufacturer:Tone
Manufacture Year:November 1994
Serial Number:3650025
Diesel Engine:Isuzu 4JB1 Serial Number 079544
Base Machine:IHI 45j S/N 16006814
Improvement Diameter: ~600mmDepth: 8.0m
Bring Diameter:~500mmDepth: 30.0m
Spindle inner Diameter:90.0mmSpindle Torque650kgf.m (6.37KN.m)
Hydraulic Oil Chuck:Spring Chuck Using Drill Rod 88.9mm (T90) Soil Improvement Condition
Using Drilling Rod:T90 OD 88.9mm
• For the photographs:In case of selling this machine, Rod & Bit, Electric Winch shall be
sold separately
Toneco Corporation
Thống kê truy cập

Đã truy cập: 629524 lượt
Trong tháng: 52 lượt
Trong tuần: 816 lượt
Ngày hôm nay: 52 lượt
Đang trực tuyến: 6 người
Đối tác - Khách hàng

Nhật Bản:
Công ty Seiko - Tone (xây dựng)
Công ty Tone Engineering (xây dựng)
Công ty Toa - Tone Boring (chế tạo máy, XD)
Thái Lan:
Công ty Siam Tone (Thi công nền móng)
Các nhà cung cấp
Nippon Sharyo (Sản xuất máy).
Sanwa Kizai (Sản xuất và Cung cấp máy)