Trợ giúp: (84-24) 37831261/62
Bộ thử bentonite

Bộ dụng cụ thử dung dịch khoan

TOOLS SPECIFICATION
Drilling Fluid Testing Tools  
New one  
1. Mud Balance g/cm3
2. Funnel Viscometer 500cc/500cc Japanese Standard
3. Sand Meter  
Toneco Corporation  

Present Condition


Thống kê truy cập

Đã truy cập: 629554 lượt
Trong tháng: 82 lượt
Trong tuần: 846 lượt
Ngày hôm nay: 82 lượt
Đang trực tuyến: 11 người
Đối tác - Khách hàng

Nhật Bản:
Công ty Seiko - Tone (xây dựng)
Công ty Tone Engineering (xây dựng)
Công ty Toa - Tone Boring (chế tạo máy, XD)
Thái Lan:
Công ty Siam Tone (Thi công nền móng)
Các nhà cung cấp
Nippon Sharyo (Sản xuất máy).
Sanwa Kizai (Sản xuất và Cung cấp máy)