Trợ giúp: (84-24) 37831261/62
Phụ kiện khoan

Gầu ngoạm cơ

MACHINE SPECIFICATION
Machine Type: Mechanical Bucket
Capacity: Original 0.6m3 Expand 0.4m3 Total 1.0m3
Manufacturer: MASAGO  
Manufacture Year: Dec. 1979  
Serial Number: 79155-2  
Toneco Corporation    

Present Condition


Thống kê truy cập

Đã truy cập: 640552 lượt
Trong tháng: 1539 lượt
Trong tuần: 764 lượt
Ngày hôm nay: 48 lượt
Đang trực tuyến: 2 người
Đối tác - Khách hàng

Nhật Bản:
Công ty Seiko - Tone (xây dựng)
Công ty Tone Engineering (xây dựng)
Công ty Toa - Tone Boring (chế tạo máy, XD)
Thái Lan:
Công ty Siam Tone (Thi công nền móng)
Các nhà cung cấp
Nippon Sharyo (Sản xuất máy).
Sanwa Kizai (Sản xuất và Cung cấp máy)