Trợ giúp: (84-24) 37831261/62
Máy móc khác

Đầm dùi bê tông FG-200V

MACHINE SPECIFICATION
Machine Type: High Cycle Concrete Vibrator
1. High Cycle Engine Generator
  Model : FG-200V
  Dimension : L= 475mm, W= 394mm, H= 448mm
  Output: 1,9KVA, 48V, 22.9A, 240Hz
  Receptacles: 2
  Power source : Robin EH12-2D
    Max. output 2.6KW (3.5PS)
  weight : 34.1 kg
2. High Cycle Internal Concrete Vibrator
  Model : FXB-30B
  Vib. Head : D32 x 1,728mm
  Voltage : 48V
  Cycle : 200/240 Hz
  Input : 0.33 A
  Amplitude : 1.8 mm
  Vibration : 200/240 Hz (12,000/14,400 V.P.M)
  Cable Length : 40.0 m
Toneco Corporation  

Present Condition


Thống kê truy cập

Đã truy cập: 664411 lượt
Trong tháng: 1094 lượt
Trong tuần: 372 lượt
Ngày hôm nay: 1 lượt
Đang trực tuyến: 8 người
Đối tác - Khách hàng

Nhật Bản:
Công ty Seiko - Tone (xây dựng)
Công ty Tone Engineering (xây dựng)
Công ty Toa - Tone Boring (chế tạo máy, XD)
Thái Lan:
Công ty Siam Tone (Thi công nền móng)
Các nhà cung cấp
Nippon Sharyo (Sản xuất máy).
Sanwa Kizai (Sản xuất và Cung cấp máy)