Trợ giúp: (84-24) 37831261/62
Máy đóng cọc

DH400-II có dẫn hướng

MACHINE SPECIFICATION OUTLINE
Machine Type: Pile Driver Suspension Type
Model: DH400-II  
Manufacturer: Nippon Sharyo  
Manufacture Year: July 1980  
Serial Number: 41203  
Diesel Engine: Hino EB100 Serial Number 41396
Leader Length: Suspension Type 24.0m
Other Accessories: Back stage (Made in TONECO)
  Crane Boom 25.0m
For the photographs: Hydraulic Reduction Swivel and any Auger Drilling and
    Reverse Circulation Drilling equipments shall be refer to
    each item
Toneco Corporation    
Thống kê truy cập

Đã truy cập: 640550 lượt
Trong tháng: 1537 lượt
Trong tuần: 762 lượt
Ngày hôm nay: 46 lượt
Đang trực tuyến: 3 người
Đối tác - Khách hàng

Nhật Bản:
Công ty Seiko - Tone (xây dựng)
Công ty Tone Engineering (xây dựng)
Công ty Toa - Tone Boring (chế tạo máy, XD)
Thái Lan:
Công ty Siam Tone (Thi công nền móng)
Các nhà cung cấp
Nippon Sharyo (Sản xuất máy).
Sanwa Kizai (Sản xuất và Cung cấp máy)